Vzw Het Punt
vzw%20het%20punt.bmp

Wat?

Het Punt vzw is jouw steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Samen met de Vlaamse provinciale steunpunten maakt Het Punt vzw deel uit van een breder netwerk voor vrijwilligerswerk. Via onze basisdienstverlening zoals een vacaturebank, informatie over de rechten en plichten van de vrijwilliger, maar ook tal van interessante workshops en vormingen, proberen we organisaties en vrijwilligers in Brussel met elkaar in contact te brengen.

Iedere Nederlandstalige organisatie of vereniging in Brussel die werkt of wil werken met vrijwilligers kan bij Het Punt vzw terecht voor:

- ondersteuning bij het werven van vrijwilligers
- specifieke vormingen over vrijwilligersbeleid en aanverwante thema's
meer informatie over de vrijwilligerswetgeving

De rechten en plichten

Sinds 29 augustus 2006 bestaat er een vrijwilligerswet betreffende de rechten van de vrijwilliger: " Vrijwilligerswerk is een activiteit die uitgevoerd wordt door een vrijwilliger binnen een organisatie."

Als vrijwilligersorganisatie is het zeer belangrijk om op de hoogte te zijn van een aantal zaken:

- Iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar kan vrijwilligerswerk doen.
- Sommige mensen moeten toelating vragen: werklozen aan de RVA, mensen met een uitkering van het ziekenfonds/arbeidsongeschikten aan de adviserende geneesheer, mensen met een leefloon aan hun dossierbeheerder.
- Iedere vrijwilliger die voor jouw organisatie werkt moet burgerlijk aansprakelijk (BA) verzekerd zijn. (uitgezonderd: feitelijke verenigingen zonder koepel). Een ongevallenverzekering (OV) en rechtsbijstand (RB) wordt aangeraden.
- Verenigingen die werken met vrijwilligers kunnen een gratis vrijwilligersverzekering aanvragen. Surf voor meer info en de aanvraagprocedure naar www.vgc.be.
- De vrijwilligersorganisatie is verplicht om de vrijwilligers over een aantal basiselementen te informeren. Het is voldoende om deze nota uit te hangen, op de website te publiceren,…. Bekijk de informatienota.
- Een organisatie die onkostenvergoedingen geeft, is verplicht een vrijwilligersregister bij te houden.
- Een vrijwilliger kan een reƫle of forfaitaire onkostenvergoeding krijgen. De organisatie/vereniging kan nooit verplicht worden dit te geven. Aan de onkostenvergoeding zijn strikte regels verbonden.