Vragen Aan Specialisten

Hier vind je de mogelijke vragen die je aan de specialisten zou kunnen stellen.

Charlotte Waege:

-Wat heeft de economie met vrijwilligers te maken?
-Is het belangrijk dat vrijwilligers verstand hebben over de sociale wetten?
-Wat is de link tussen rechtsantropologie en vrijwilligers ?

Eline Dierkens:

- Vanuit wel perspectief bent u geïnteresseerd in vrijwilligers?
- Wat is volgens u de beste stelling die men, volgens u, de dag van vandaag over vrijwilligers bestaat? (Hoe schetst u in het kort vrijwilligerswerk de dag van vandaag?)
- Vanwaar komt u interesse voor vrijwilligerswerk?

Nikita Patteeuw:

- Hoe staan de 5 facetten van armoedenzorg tegenover elkaar?
- Hoe kwam het dat de Burelen van Weldadigheid op het einde van de 19e eeuw de wensen overliet?
- Hoe komt het dat vrijwilligersorganisaties ontstonden in Frankrijk?
- Wat was de aanzet voor het ontstaan van deze organisaties?
- Hoe kwam het dat de verwevenheid tussen de kerk en de burelen van weldadigheid zo groot was?
- Hoe komt het dat het gehoor voor vrijwilligers bij de katholieke regering pas later kwam?

Charlotte Vanryckeghem:

-In het artikel wordt gezegd dat de organisatie een ruimere kring moet aanspreken dan enkel de eigen familie of vriendenkring, maar denkt u niet dat men zo net meer vrijwilligers zal aantrekken omdat men weet hoe men op die mensen moeten inspelen?
-Hoe kunnen we in de toekomst mensen aansporen om vrijwilliger te worden?
-Zou het geven van ‘beloningen’ mensen sneller overtuigen om vrijwilliger te worden?

Jill Verhelle:

-Wat heeft het economisch aspect te maken met het vrijwilligers werven ?
-Kan je van een management spreken al het gaat over vrijwilligers werven ?
-Wat voor plaats neemt het intercultureel vrijwilligerswerk in binnen de sector?

Annelies Dumortier:

-Was het moeilijk om het statuut voor de vrijwilliger te behalen?
-Wanneer kan je van een management spreken?
-Heeft u ervaring met het werven van vrijwilligers?
-Wat is het moeilijkste: het werven van vrijwilligers of het blijven motiveren ervan?

Elise Denhaene:

- Het vrijwilligerswerk is noodzakelijk in onze samenleving en heeft een brede waaier, maar is het vrijwilligerswerk niet aan het uitdoven?
- Waarom lukt het nog steeds niet goed om als mensen naast elkaar te leven in de samenleving? Waarom is een organisatie heel belangrijk?
- Waarom zijn vrijwilligers noodzakelijk binnen een sportvereniging?

Liesbeth Vuylsteke:

- Het boek handelt over vrijwilligers in een ziekenhuis. Krijgt u veel vragen van ziekenhuizen welke van de 3 methoden ze moeten toepassen?
- Is het niet moeilijk om als vrijwilliger in een ziekenhuis te werken als men nauwelijks medische kennis heeft?
- Bieden de vrijwilligers in ziekenhuizen zich spontaan aan? Of werkt u samen met een vrijwilligersorganisatie?

Laura Versavel:

- Hoe en waar kom je info te weten over een onderwerp als ‘vrijwilligers’?
- Wat kan ik in uw boek terugvinden in verband met het werven van vrijwilligers?

Laura Vanovertveldt:

- Wat heeft het economisch aspect te maken met het vrijwilligers werven ?
- Kan je van een management spreken al het gaat over vrijwilligers werven ?
- Wat voor plaats neemt het intercultureel vrijwilligerswerk in binnen de welzijnssector?