Vaph
VAPH.jpg

Wat ?
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Hun doel is dat zij de grootst mogelijke zelfstandigheid en levenskwaliteit bereiken van de personen.

Structuur en werking:
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA). Het behoort, binnen de Vlaamse overheid, tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De heer Jo Vandeurzen is de voogdijminister.

Subsidering:
Het VAPH subsidieert hiertoe diensten, voorzieningen en personen met een handicap op verschillende domeinen :
• Diensten en voorzieningen
Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die ondersteuning verlenen aan personen met een handicap bij middel van begeleiding of opvang.

• Hulpmiddelen en aanpassingen
Om zijn dagelijks leven beter te kunnen organiseren kan een persoon met een handicap tegemoetkomingen krijgen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan zijn woning of wagen.

• Persoonlijke-assistentiebudget
Personen met een handicap die liever thuis willen blijven wonen, kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. Met zo'n budget kunnen zij assistenten in dienst nemen.

Wie kan een beroep doen op het VAPH?
Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH steeds de volgende definitie:
"Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren."