Steunpunt Vrijwilligers

Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk

logo.JPG

Wat? Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw richt zich voornamelijk op de ondersteuning van vrijwilligerswerkingen, het werkveld op zich, netwerking met andere relevante organisaties in het middenveld, de diverse overheden, administraties en partners uit het bedrijfsleven. Zij geven informatie over de stand van zaken m.b.t. het wetsvoorstel, over de rechten en de plichten van vrijwilligers en -organisaties, over de manier waarop de regelingen geïmplementeerd kunnen worden en wat de juiste interpretaties zijn.

Vrijwilligerswerkingen kunnen bij hen ook terecht voor advies omtrent de instrumenten die ze ontwikkelen voor de uitbouw en/of de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Ze geven daarover advies ‘op maat’. We verzorgen een elektronische nieuwsbrief waarop elke organisatie en/of belangstellende zich (gratis) kan abonneren. De nieuwsbrief informeert over recente beleidsontwikkelingen, en attendeert lezers op concrete initiatieven, ondersteunend materiaal,enz.
Ze zorgen mee voor het actueel houden van de website www.vrijwilligerswerk.be, een gezamenlijk initiatief van het Vlaams, het Brussels en de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. De website bevat een databank met vrijwilligersvacatures, een overzicht van gezamenlijke en lokale vormingsinitiatieven, publicaties en andere aanbiedingen. Zij nemen verschillende projecten onder hun vleugels en organisaties die vrijwilligers zoeken kunnen beroep doen op deze VZW die hen naambekendheid heeft en ze een hand reikt tot het vinden van vrijwilligers.

Elke organisatie die met vrijwilligers werkt, kan zelf vacatures en voor het vrijwilligerswerk relevante aankondigingen op de website zetten. Sinds het najaar 2009 staat ook vrijwilligerswetgeving.be online. Daar is alle informatie over de regelgeving in het vrijwilligerswerk gebundeld (verzekeringen, aansprakelijkheid, kostenvergoedingen, veel gestelde vragen, …).Door het formuleren van bezorgdheden en standpunten van organisaties bij de betrokken overheden, trachten ze een vrijwilligersvriendelijk klimaat te scheppen. Zij zijn lid van het CEV en zetelen in de Raad van Bestuur.

zij voegden ook onlangs een sectie Problemen toe, waar we vooral focussen op samenwerking, klachten, moeilijkheden in de organisatie, alsook een sectie Inclusie, die nu instrumenten, praktijken en info verstrekt over de integratie van kwetsbare personen in het vrijwilligerswerk. Ze geven aandachtspunten weer, zowel voor vrijwilligers als voor organisaties. Deze VZW heeft de steun van de Vlaamse overheid en wordt hierdoor ook gesubsidieerd.

Bron: vlaams steunpunt vrijwilligers VZW, Geraadpleegd op 5 december 2013 http://webster.commnet.edu/apa/apa_index.htm