Specialisten
Table of Contents

A

B

Beck U: Deze specialist stond vermeld in het artikel. Hij is professor en directeur van het Sociologisch Instituut van de universiteit van München + het tijdschrift 'Soziale Welt' + lid van de 'Commissie voor Toekomstvragen + Britisch journal of Sociology'-professor aan de London School of Economics. Contact via: LSE phone number:020 7955 7305; LSE email: ca.esl|kceb.u#ca.esl|kceb.u. uk
Bronvermelding van een andere publicatie : Beck, Ulrich (2011) Clash of risk cultures or critique of American Universalism Contemporary sociology, 40 (6).DOI 662-667. ISSN 0094-3061.

Breda, J.: Breda was een vaak voorkomend auteur in het boek 'het statuut voor vrijwilligers' en schreef nog dit volgende boek 'Vrijwilligerswerk in de huidige samenleving'.

C

Creyf,S. : Zijn naam werd vermeld in de tekst. Hij is een CVP mandataris.

D

De Mecheleer Lieve: Ik botste op deze specialist toen ik de bronnenlijst overliep. Lieve De Mecheleer vervult de functie van rijksarchivaris en bestuurslid van de Geschiedkundige Vereniging Het Land van Aalst. Via het e-mailadres eb.eggurb-wmco|tsnuk-feihcra#eb.eggurb-wmco|tsnuk-feihcra kan je contact opnemen met Lieve De Mecheleer.
Publicaties:
- De Mecheleer, L. (2001). Inventaris van het archief van de parochie van Finisterrae te Brussel (16de-20ste eeuw). [Rijksarchief] Gent: Universiteit.
- De Mecheleer, L. (2000). De orde van de dominicanen : monasticon. [Rijksarchief] Gent: Universiteit.
- De Mecheleer, L. (2001). Inventaris van het hedendaags archief van de Parochie Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel. [Rijksarchief] Gent: Universiteit.

Dierckx de Casterlé Bernadette: Auteur van “zorg voor palliatieve patiënten op curatieve eenheden.”+ stond vermeld in het artikel. Auteur die vaak artikels schrijft voor “acta hospitalia” Andere publicatie: Verpoort,C;, Dierckx de Casterlé,B., Gastmans,C., Vrijwilligers in de zorg voor palliatieve patiënten die op niet-palliatieve eenheden in het ziekenhuis verblijven. Een onderzoek van de K.U.Leuven in opdracht van Caritas Gemeenschapsdienst v.z.w., Onuitgegeven publicatie, Leuven, 2003.

Davis Smith Justin: Justin Davis Smith is de uitvoerende directeur van vrijwilligerswerk bij NCVO. Hij staat vermeld in de bronnenlijst van het artikel.

Dekker P: Hij stond vermeld in het artikel. Dekker is hoogleraar S Social and Behavioral Sciences.
Contact via: Kamer P 1177 Postbus 90153 5000 LE Tilburg Telefoon +31 13 466 2283 Secretariaat+31 13 466 2554 Email paul.dekker@ tilburguniversity.edu
Bronvermelding van een andere publicatie Bronner, A.E., Dekker, P., Leeuw, E. de, Paas, L.J., Ruyter, K. de, Smidts, A., & Wieringa, J.E. (Eds.). (2013). Ontwikkelingen in het marktonderzoek 2013 (MOA-jaarboek). Haarlem: Spaar en Hout.

Defourny, J: Hij stond vermeled in het artikel. Hoogleraar aan de universiteit Luik ( departement van economie)
andere publicaties:
-Defourny, J., Hulgard, L. & Pestoff, V., eds. (2010), Social Enterprise, Social Entrepreneurship, Social Economy, Solidarity Economy : An EMES Reader on the « SE Field », EMES European Research Network, 321 p. (e-book)
-Defourny, J., Develtere, P., Fonteneau, B., & Nyssens, M., eds. (2009). The Worldwide Making of the Social Economy. Innovations and Changes. Leuven & The Hague: Acco, 291 p.
Henry, A., Nassaut, S., Defourny, J., & Nyssens, M. (2009). Economie plurielle et régulation publique. Le quasi-marché des titres-services en Belgique. Gent, Belgium: Academia Press, 320 p.
-Borzaga C. & Defourny J., eds., (2001), The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London & New York, 383 p. (Paperback edition, 2004). Egalement publié en italien(Edizioni 31, 2001), en japonais (Hyoronsha, 2004) et en coréen (Sigma Press, 2009).

D'hondt, S: ze stond vermeld in mijn boek: elementen voor een beleid inzake vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven-instituut voor sociaal werk. geen andere publicaties gevonden.

E

Elchardus Mark: Wetenschappelijk medewerker aan de faculteit economische, sociologische en politieke wetenschappen, vakgroep Sociologie en onderzoeksgroep TOR. Hij staat vermeld in de bronnenlijst van het artikel.

F

Foolen J.: Drempeloos vrijwilligerswerk.(2002) Maatwerk voor mensen met een lichamelijke functie beperking.
Deze auteur wordt vermeld in het boek: Basisboek. Vrijwilligers management.

Faber K.: Vrijwilligersbeleid in sportvereniging. Deel 3: op weg .
Deze auteur wordt vermeld in het boek: Basisboek. Vrijwilligers management.

G

Geldof Dirk: Hij werkt als socioloog en publicist. Contactgegevens nergens vermeld.
Publicaties:
Boeken
Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. (2013)
Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij (2008/2011)
We consumeren ons kapot (2007)

Recente (digitale) artikels
Superdiversiteit als onverwerkte realiteit. Een uitdaging voor het sociaal werk. (in: Alert, 2013, jrg. 39, nr. 3, pp. 12-24)
Naar de kern van sociaal werk. Lena Dominelli op bezoek in Vlaanderen. (Kristel Driessens & Dirk Geldof. In: Alert, 2012, jrg. 38, nr. 5, pp. 8-16.
Gezinnen over grenzen. Een uitdaging voor het gezinsbeleid. (in: Alert, 2012, jrg. 38, nr. 3, pp. 62-71)

Interviews
We hebben alles, behalve genoeg. Interview in Tertio, 17 oktober 2007.

Selectie van opiniestukken
Altijd maar groeien is onmogelijk. (opiniestuk van VODO, september 2008)
Armoederapport van vier jaar paars onvoldoende. Paars zorgde voor toenemende dualisering en verkilling. (28 maart 2007)

Gastmans Chris: Auteur die vermeld stond in het artikel en auteur van “zorg voor palliatieve patiënten op curatieve eenheden”. Auteur van meer dan 40 artikels of boeken i.v.m. biologie, geneeskundige ethiek en andere medische aspecten. Een andere publicatie van hem is: Verpoort,C;, Dierckx de Casterlé,B., Gastmans,C., Vrijwilligers in de zorg voor palliatieve patiënten die op niet-palliatieve eenheden in het ziekenhuis verblijven. Een onderzoek van de K.U.Leuven in opdracht van Caritas Gemeenschapsdienst v.z.w., Onuitgegeven publicatie, Leuven, 2003.

Geutjens Danny: Schrijver van “zorg voor palliatieve patiënten op curatieve eenheden” + stond vermeld in het artikel. hij werkt bij de Caritas gemeenschap. Een andere publicatie van hem: D'Hulster,R., Geutjens,D., Jacobs, M., Rombouts,W., Van Gestel,D., Verhoeven, A., Willems,K. et al., Vrijwilligerswerk in de palliatieve hulpverlening. Pelckmans, Antwerpen, 1997.

H

Heinsius,J.: De auteur heb ik gevonden in de bronnenlijst. Zijn werk is: Heinsus, J., Basisboek. Vrijwilligers management. Utrecht: Dick Coutinho,1998. En een andere publicatie is: Heinsus, J., Begeleiding en scholing van vrijwilligers , (Werken met vrijwilliger No.Module6). Utrecht: Centrum voor Ingebouwde Vorming, 1992.

Helaas P: Hij werd vermeld in de bronnenlijst. Helaas is professor in the Department of Religious Studies at Lancaster University and author of Spiritualities of Life (Blackwell)
Contact via: p.heelas@googlemail. com
Bronvermelding van een andere publicatie: Heelas, P. ( 1996). Introduction. In: Heelas, P., Lash, S., & Morris, P. (Eds). Detraditionalization. Oxford:l Blackwell. 1 – 20.

Hustinx L: Dit is de auteur van het artikel, ook is hij leraar in het centrum voor sociale theoriën en ze is bestuurslid in het ISTR en een actief lid in de ARNOVA
Contact via: Korte Meer 3 9000 Gent email eb.tneGU|xnitsuH.yelseL#eb.tneGU|xnitsuH.yelseL
Andere publicatie: The politics of Roma rights in Europe: a cross-national multilevel assessment of the empowerment potential for local actors Chloë Delcour and Lesley Hustinx.

I

J

K

Kuperus Marike: Adviseur, eigenaar van Kuperus & Co, een vereniging en achterbanorganisatie. Zij stond vermeld in de bronnenlijst van het artikel.

L

Laermans Rudi: Gewoon hoogleraar Faculteit Sociale Wetenschappen,
vicedecaan onderzoek van de Faculteit Sociale Wetenschappen en
programmadirecteur van de POC Doctoraatopleiding Sociale Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Zij stond vermeld in de bronnenlijst van het artikel.

M

Meyvis, W.: Meyvis kwam vaak voor in het boek 'het statuut voor vrijwilligers' en schreef nog deze boeken 'de identiteit van het forensisch welzijnswerk & de relatie tussen hulpverlening en justitie'.

N

O

P

Q

R

S

Schepers, J: Hij was één van mijn belangrijkste auteurs uit het boek 'het statuut voor vrijwilligers' en schreef nog de boeken 'Overzicht van het welzijnswerk & inleiding tot het welzijnswerk'.

T

U

V

Vananderoye,P.: Hij is de auteur van het artikel. Hij schreef het artikel: Peter Vananderoye, vrijwilligerswerk organiseren, een eigen vrijwilligersbeleid, de zin van een vrijwilligersbeleid-de Samenleving. Drukkerij Leen, Hasselt, 2001. En andere publicaties waren: Vananderoye, P., De vrijwilliger in de sport. Hasselt: provincie Limburg, 2001.

Vanhaute Eric: In de bronnenlijst botste ik deze specialist. Hij is hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit in Gent. Je kan contact op nemen met deze man via het nummer +32 9 3310282, of het e-mailadres eb.tneGU|etuahnaV.cirE#eb.tneGU|etuahnaV.cirE.
Publicaties:
With VAN DONGEN (W.), PAUWELS (K.), Het kostwinnersmodel voorbij? Naar een nieuw basismodel voor de arbeidsverdeling van gezinnen. Samenvatting van de bijdragen Colloquium 20 februari 1997, Brussel, Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën, 1997, 48 p.

Van Hoof Jaques: Psychiater en socioloog. Geldof refereert naar hem in het artikel.
Contactgegevens niet vermeld.

Publicaties:
Van Hoof, J., (2001): Werk, werk, werk? Over de balans tussen werken en leven in een veranderd arbeidsbestel. Boom, Amsterdam.

Van Leeuwe Marco: Ik kwam hem op het spoor toen ik het artikel las. Zijn naam word vermeld in paragraaf 6.3. Hij is hoogleraar historische sociologie in Utrecht, en ere-onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Marco Van Leeuwen is te contacteren via het adres ln.uu|newueeLnav.D.H.M#ln.uu|newueeLnav.D.H.M.
publicaties:
•Van Leeuwen, M. (2012). 'Charity in the Dutch Republic: an introduction', Continuity and Change 27, 175-197 (with L.H. Heerma van Voss) [pdf]
•Van Leeuwen, M. (2012). `Giving in Early Modern History: Philanthropy in Amsterdam’s Golden Age”, Continuity and Change. 27, 301-343. [pdf]
•Van Leeuwen, M. (2013). ´National campaigns for charitable causes: a literature review´, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (NVSQ) 42, 219-240. (with P. Wiepking)
•Van Leeuen, M. (2013). ´Picturing Generosity. Explaining success of national campaigns in the Netherlands”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (NVSQ) 42, 262-284 (with P. Wiepking)

Vanthemsche Guy: Tijdens het bestuderen van de bronnenlijst zag ik de naam van de specialist Guy Vanthemsche. Hij is codirecteur van het tijdschrift Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, en lid van de Koninklijke commissie voor Geschiedenis, en van de Koninklijke Academie voor overzeese Wetenschappen. Je kan deze man contacteren via het gsm-nummer: +32 2 629 25 77, en het e-mailadres: eb.ca.buv|ehcsmehtnav.yug#eb.ca.buv|ehcsmehtnav.yug.
Publicaties:
- Vanthemsche, G. (2012). Belgium and the Congo, 1885-1980, Cambridge: Cambridge University press.
- Vanthemsche, G. (2007). België en Congo: merktekens van een kolonie (van de jaren 1880 tot de jaren 1980), Tielt: Lannoo.
- Vanthemsche, G. (2001). La Sabena et l'aviation commerciale belge 1923-2001, Brussel: De Boeck.
- Vanthemsche, G. (1994). De beginjaren van de sociale zekerheid in België (1944-1963), Brussel: VUBPress.

Verpoort Charlotte: Auteur die vermeld stond bij de referenties van mijn artikel+ auteur van het artikel. Auteur van artikels i.v.m. geneeskunde. Een andere publicatie van haar: Verpoort,C;, Dierckx de Casterlé,B., Gastmans,C., Vrijwilligers in de zorg voor palliatieve patiënten die op niet-palliatieve eenheden in het ziekenhuis verblijven. Een onderzoek van de K.U.Leuven in opdracht van Caritas Gemeenschapsdienst v.z.w., Onuitgegeven publicatie, Leuven, 2003.

Verstraete,C.: Hij is teruggevonden in de bronnenlijst. Zijn geschreven boek is: Verstraete, C., Motiveren, Rode Kruis-Vlaanderen, Brussel: Rode Kruis-Vlaanderen, 1995. De andere publicaties waren: Verstraete, C., Rekruteren, Rode Kruis-Vlaanderen, Brussel: Rode Kruis-Vlaanderen, 1994.

Van Buggenhout Bea: Teruggevonden in de bronnenlijst van mijn boek: elementen voor een beleid inzake vrijwilligers en vrijwilligerswerk. ze is Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven-instituut voor sociaal werk. geen andere publicaties gevonden

W

X

Y

Z