Solidariteit Voor Het Gezin
394772_351176788256998_1964924783_a.jpg

Solidariteit voor het gezin

Solidariteit voor het gezin biedt geïntegreerde thuiszorg in Vlaanderen en Brussel. Alle vormen van thuiszorg, zoals verpleging, gezinszorg, poetshulp en kraamzorg maken deel uit van het aanbod maar daarnaast ook onthaalouders, gezinsondersteuning, een zorghotel voor ouderen en nog zo veel meer.
De pijlers Welzijnszorg, Comfortzorg, Gezondheidszorg, Kinderzorg, Woonzorg en Competentiezorg houden het geheel overzichtelijk maar dat betekent niet dat u zich aan die structuur moet houden. Solidariteit voor het Gezin levert zorg op maat en u als klant staat daarbij centraal.

Onder de pijler welzijnszorg valt de vervoerdienst.
Hieronder bevindt zich meer informatie.

Wat is de vervoersdienst?

De vervoersdienst staat in voor niet-dringend, zittend, medisch vervoer: het is gericht op mensen die op doktersvisite moeten of naar een medisch onderzoek of behandeling, zelf niet kunnen rijden en ook geen chauffeur ter beschikking hebben. De chauffeurs zijn vrijwilligers en kunnen, indien gewenst, de cliënt begeleiden tot de plaats waar hij of zij moet zijn en terug.

Wie kan er beroep doen op deze dienst?

De vervoersdienst is in de eerste plaats gericht op cliënten die al beroep doen op een andere dienst van Solidariteit voor het Gezin.
Hoe doe ik er beroep op?
Een aanvraag kan als volgt:
telefonisch via de hoofdzetel
via het elektronisch aanvragenformulier
Uzelf kan de aanvraag doen, maar het kan ook via het ziekenhuis, uw huisarts, een familielid, het ziekenfonds,…

De cliënt krijgt een afsprakennota opgestuurd of de chauffeur zal het bij zich hebben. Samen met de cliënt zal hij het invullen.

solidariteit voor het gezin