Rode Kruis
rode%20kruis.jpg

wat is het Rode Kruis?

Het Rode Kruis is een organisatie die hoofdzakelijk inspeelt op 4 thema's:

- Noodhulp: Bij een ramp of gewapend conflict helpt het Rode Kruis direct. De kernactiviteiten hierbij zijn: Levens redden, zorgen voor de eerste levensbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater en medische hulp en als laatste contactherstel met familie.
- Voorbereiding op rampen: Een ramp is niet altijd te voorkomen, maar er kunnen wel levens gered worden door mensen beter te beschermen! Daarom is het Rode Kruis al actief vóórdat een ramp plaatsvindt en zij helpen mensen om zich beter voor te bereiden op rampen in de toekomst.
- Water: Een tekort aan schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne is wereldwijd de grootste oorzaak van ziekte en dood. Daarom zet het rode kruis in op Schoon drinkwater tijdens rampen of conflicten. Ook is het bezig met watermanagement bij teveel of tekort aan water.
- EHBO: Het Rode Kruis wil meer mensen met EHBO kennis en een EHBO diploma. Daarvoor willen zij de EHBO kennis breed en laagdrempelig verspreiden. Zo is er bijvoorbeeld al een EHBO App voor de smartphone.

Andere thema's die zij behandelen zijn onder andere: opsporen van familie, sociale activiteiten, bijzondere vakanties enz.

Het Rode Kruis en Vrijwilligers

In het Rode Kruis zijn de vrijwilligers de ruggengraat. Er zijn steeds nieuwe vrijwilligers nodig, want ze moeten kunnen inspelen op de nieuwe noden en vrijwilligers die wegvallen vervangen.

Het ontstaan van het Rode Kruis

Stel het je even voor: in 1859, na een gevecht tussen het Frans leger onder Napoleon en het Oostenrijkse leger, was er een slagveld met 40.000 gewonden die geen verzorging hadden en dus bijna volledig aan hun lot zijn overgelaten. Daar kwam verandering in toen Henry Dunant, een Zwitsers bankier, die ter plaatse was hulp aanbood. Hij vond de situatie zo verschrikkelijk dat hij hulp vroeg aan Italiaanse vrouwen uit de naburige dorpen en zo richtte hij hulpposten op voor de gewonden en zieken van beide partijen. Henry Dunant schreef een boek waarin hij zich afvraagt: “Zou men in vredestijd in alle landen ter wereld geen hulpposten kunnen oprichten die, in oorlogstijd, de gekwetsten zouden kunnen verzorgen?". Hij stelt een drievoudig voorstel op, dit bevat:

- In elk land moeten vrijwillige hulpverenigingen worden opgericht. Deze moeten zijn uitgerust en opgeleid om gewonden op het slagveld te verzorgen en om de ontoereikende medische diensten van het leger bij te staan.

- De gewonden op het slagveld en het medisch personeel en hun uitrusting moeten als neutraal worden beschouwd en moeten door een kenteken worden beschermd.

- Een internationaal verdrag moet deze voorstellen kracht van wet geven en de bescherming waarborgen van de gewonden en van het medisch personeel dat hen verzorgt.

Een Zwitserse private vereniging wil H. Dunant alvast helpen bij de uitvoering van zijn voorstellen. Er wordt een commissie gevormd die op 17 februari 1863 het 'Internationale Permanente Comité van hulpverlening aan gewonde militairen' opricht. In 1880 zal dit het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) worden. Als kenteken wordt een rood kruis op een wit veld - het omgekeerde van de Zwitserse vlag - vastgesteld. Op 29 oktober 1863 werd het verdrag goedgekeurd, die datum kan beschouwd worden als de geboortedag van het Internationale Rode Kruis. Het Rode Kruis werd in 1864 officieel erkend.

Wat heeft het al bereikt?
- In 1864 ontstaat, dankzij het Rode Kruis, het humanitair recht.

Bronvermelding:
Rode Kruis . (2013). Volledige website. Geraadpleegd op 13 december 2013, op http://www.rodekruis.nl/wat-kunt-u-doen/bedrijven/manieren-geven/paginas/default.aspx
Rode Kruis. ( 2013). Geschiedenis. Geraadpleegd op 13 december 2013, op http://www.rodekruis.be/NL/Over/AchterSchermen/Geschiedenis/