Present Caritas
present%20caritas.jpg
Wat is Present Caritas?

Present Caritas is een organisatie van en voor vrijwilligers die vrijwilligerswerk organiseert en stimuleert in:

*ouderenvoorzieningen
*algemene en psychiatrische ziekenhuizen
*voorzieningen voor personen met een handicap

Present vzw heeft ook een jongerenwerking Joka. Joka organiseert tijdens de paasvakantie en zomermaanden kampen in zorgvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel. Zo bezorgen deze jongeren de bewoners een weekje andere vakantie!

Wat zijn de doelstellingen?

De vereniging heeft tot doel de solidariteit te bevorderen met zieken, ouderen, mensen met een handicap en andere zorgbehoevenden die in een voorziening verblijven. Zij wil deze solidariteit concreet vorm geven door:

*het werken aan sensibilisering van de maatschappij voor deze personen en hun situatie
*het oproepen tot vrijwillig engagement
*het bouwen van bruggen tussen mensen in voorzieningen en de buitenwereld om mee te werken aan de humanisering van de instellingen
*het geven van inhoud en omkadering aan het vrijwilligerswerk in voorzieningen(ongeacht hun levensbeschouwelijke visie), ter verbetering van de zorgverlening en ter ontplooiing van de vrijwilliger zelf.

Historiek

Caritas Gemeenschapsdienst is ontstaan in een periode, begin jaren '60, dat er een ernstig tekort was aan verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Vooral tijdens de weekends en de verlofperiodes kwam het personeel handen te kort. De basiszorgen waren wel verzekerd, maar voor tal van kleine dingen die zieken toch belangrijk vinden, was er geen ruimte meer.

In 1979 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot een vzw.

In 2007 wordt Caritas Gemeenschapsdienst omgedoopt tot "Present, Caritas vrijwilligerswerk".