Oranje

Wat is vzw Oranje?

vrijwilligers%20oranje.jpg

Vzw Oranje speelt actief in op vragen en noden binnen alle levensdomeinen van mensen met een beperking en hun omgeving. Zij hebben diensten op het vlak van wonen, dagbesteding, jeugdwerk, vrije tijd, vorming, sociale dienstverlening, mobiele en ambulante ondersteuning, verspreid over de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland. Ze streven ernaar om samen te bouwen aan een open en ontvankelijke samenleving waar personen met een beperking en hun omgeving een volwaardige plaats kunnen vinden. Dit proberen ze te doen via het reguliere aanbod van verenigingen, lokale middenstand, dienstencentra, scholen, enz. opdat de cliënt op die manier een plek kan vinden in de maatschappij. Maar ook om de buurt en de relevante actoren (bv stadsbestuur, scholen, directies…) te sensibiliseren en samen met hen ook te werken om onze missie te realiseren.
Ze maken zo veel als mogelijk gebruik van de natuurlijke ondersteuning van familie, buurt en andere partners. Ze nemen niet alles over van de cliënt of het netwerk, maar werken schouder aan schouder en willen in dialoog gaan en verantwoordelijkheden delen. Ze geven hen dan ook niet meer of minder verantwoordelijkheid en ondersteuning dan ze nodig hebben. Bovendien werken sommige van hun diensten tevens gezinsondersteunend om op deze manier ‘het gezin’ een volwaardige plaats te geven in de maatschappij. Ze richten zich tot alle personen met een beperking, ongeacht de leeftijd of aard van de beperking, en wiens nood of vraag ze kunnen beantwoorden. Het aspect haalbaarheid is hierbij zeer belangrijk. Indien de cliënt bijkomende gespecialiseerde zorg nodig heeft, werken ze samen met of verwijzen ze door naar andere gespecialiseerde partners in hun dienstverleningsnetwerk.

Wat kan een vrijwilliger betekenen voor vzw Oranje?

Als vrijwilliger kan je veel betekenen in het leven van mensen die minder kansen hebben. Door op een gewone manier tijd te maken voor de grote en kleine dingen van elke dag.
Binnen Oranje kunnen een heleboel taken opgenomen worden door vrijwilligers. De vrijwilligerscoaches gaan samen met jou op zoek naar een opdracht die bij jou past. Heb je niet meteen een idee wat je zou willen doen, geen probleem hun vrijwilligerscoaches blijven zoeken totdat ze iets gevonden hebben waar jij je goed bij voelt!

Referenties

vzw Oranje. (2013). Wie zijn we?, geraadpleegd op 12 december 2013, http://www.oranje.be/Wiezijnwe.html
vzw Oranje. (2013). Vrijwilligers, geraadpleegd op 12 december 2013, http://www.oranje.be/Vrijwilligers-Oranje.html
vzw Oranje. (2013). Afbeelding, geraadpleegd op 19 december 2013, http://www.oranje.be/images/Vrijwilligers/Logo-vrijwilligers.jpg