Info

Werven van vrijwilligers
Voor dat men als organisatie/instelling vrijwilligers kan werven zijn er twee belangrijke steunpalen. Het is belangrijk dat men vooraf de identiteit en het imago van de organisatie/instelling aanpakt. De identiteit van een organisatie gaat om de persoonlijkheid van het bedrijf en de manier waarop ze zich toont. Het imago gaat voornamelijk om het beeld dat de anderen hebben van organisatie.

Om vrijwilligers te kunnen werven bestaat er een belangrijk principe. Dit principe heet de wervingscirkel voor vrijwilligers.Het is noodzakelijk om als organisatie/instelling rekening te houden met de wervingscirkel als je vrijwilligers wil aanwerven.
Hieronder kan u zien wat dit principe inhoud (Klik op de afbeelding om te vergroten).

ni_20110606155235_z.jpg

Er zijn ook enkele tips om vrijwilligers te kunnen werven. Deze worden hieronder opgesomd.
- Laat iedereen weten dat je als organisatie/instelling nieuwe vrijwilligers gaat werven.
- Werk selectief.
- Geef nieuwe vrijwilligers een warm welkom.
- Zorg dat iedere vrijwilliger een klus heeft waar hij/zij zich goed bij voelt.
- Wees duidelijk over het resultaat van de vrijwilliger.
- Zorg ervoor dat je als organisatie bereikbaar bent via een website of mail.

Methodieken van werving:

- Mensen persoonlijk aanspreken: gezien als meest doeltreffende manier.
- Mensen oproepen om vrijwilliger te worden via publicaties en media: meestal gezien als een
aanvullend iets, hier geen persoonlijk contact.

Besluiten rond werving en vrijwilligerswerk

- Er bestaan veel verschillend vormen, toch zijn er veel gemeenschappelijke kenmerken, zo gaat het steeds om een activiteit verricht door een natuurlijk persoon, in min of meer georganiseerd verband, met onbezoldigd en onverplicht karakter.

- Vrijwilligerswerk is doorheen de jaren sterk veranderd. Door werkloosheid, veeleisende flexibiliteit, vergrijzing,… spreken we vandaag van een veranderd engagement binnen de vrijwilligerswereld. Vrijwilligerswerk is de dag van vandaag niet meer zo belangeloos!

- Werven van vrijwilligers is dus geen gemakkelijke klus, er moet heel wat gepland en onderzocht worden voor een organisatie met een wervingsactie kan beginnen. Daarnaast is er ook een behoorlijk budget en veel energie voor nodig.

de rol van vrijwilligers en beroepskrachten

- ze gaan beiden contacten leggen met de doelgroep, het geven van info en advies of doorverwijzen en praktische dienstverleningen beiden.
- het verschil is dat een vrijwilliger geen expliciete taken heeft op gebied van begeleiding, bemiddeling en tijdelijke coördinatie van zorgverlening aan anderen.

het belang van de samenwerking

de reden voor de samenwerking tussen de beroepskrachten en vrijwilligers is dat de kwaliteit verbetert wordt voor degene die er gebruik van maken.

- de samenwerking vergroot de kwaliteit, de inziet van de vrijwilligers zorgt ervoor dat er meer ouderenadvisering beschikbaar wordt
- door de samenwerking zijn de mensen er van verzekerd dat een beroepskracht complexe situaties makkelijk kan overnemen, dat de vrijwilligers structureel goed geïnformeerd zijn en dat het helder is wat de toegang betreft.

de belangen voor welzijnsorganisaties

-de vragen van de ouderen worden beter behandelt omdat er vrijwilligers zijn
- bij samenwerking met vrijwilligers versterkt een welzijnsinstelling over het algemeen haar positie naar de gemeente.

de verschillende stappen van vrijwilligers werven

Vrijwilligerswerk vindt men terug op alle terreinen en er hangt een gehele, speciale sfeer rond. Er wordt vaak gezegd dat vrijwilligerswerk geen ‘echt’ werk is maar dat neemt niet weg dat het een serieuze aangelegenheid is.

Stap 1: een visie ontwikkelen.

Wat willen ze zijn? Waar staan ze voor? En waar wil de organisatie voor staan? Ze moeten een plaats hebben voor vrijwilligers en moeten de gevolgen dragen. Belangrijk hierin is ook de coördinatie door een aangewezen persoon.

Stap 2: het inrichten van doelen formuleren en takenomschrijving.

De visie moet passen binnen de doelen van de organisatie. De visie van de organisatie op de vrijwilligerswerk in de organisatie, is eveneens van invloed op de structuur. Belangrijk is ook dat de vrijwilliger zijn taak weet binnen de organisatie.

Stap 3: werven van vrijwilligers, begeleiden en voorwaarden scheppen.

Bij het werven van vrijwilligers moet men de wervingscirkel naleven.

Bij de selectie van vrijwilligers moet gekeken worden naar de vaardigheden en niet iedereen zomaar nemen.

de wervingscirkel