Bronnen
Table of Contents

inhoudstafel

a

b

Beck, U. (2000). Living your own life in a runaway world: Individualization, globalization and politics. On the edge: living with the global capitalism, 164 – 174.

Baart, A. (2007). Vrijwilligerswerk en participatie aan het verenigingsleven binnenstebuiten. V, G. & V, T. (red.) Sociale interventie. Utrecht: Journal of social intervention.

c

Cannaerts,N.,Dierckx de Casterlé,B., Grypdonck,M., Palliatieve zorg:zorg voor het leven. Een onderzoek naar de specifieke bijdrage van de residentiele palliatieve zorgverlening. Academia Press, Gent, 2000.

Clement, P., (1995).De Belgische overheidsfinanciën en het ontstaan van een sociale welvaartsstaat. Leuven: Davidsfonds.

Cnaan, R., Handy, F & Wadsworth, M. (1996). Defining who is a volunteer: Conceptual and empirical considerations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25(3), 364-383.

Craenen, G., (1982). De Belgische grondwet van 1831 tot heden. Leuven: Davidsfonds.

d

Dekker, P. (2002). ON the prospects of volunteering in civil society. Voluntary action, 4(3), 31-48.

D’Hondt, S. en Van Buggenhout, B. (1998), Het statuut van de vrijwilliger: knelpunten en oplossingen. Antwerpen: Maklu, 479 p.

D’Hulster et al.,(1997);Projectgroep hospicezorg,2001.

D’Hulster,R., Geutjens,D., Jacobs,M.,Rombouts,W.,Van Gestel,D.,Verhoeven,A.,Willems,K. et al., Vrijwilligerswerk in de palliatieve hulpverlening. Pelckmans,Antwerpen, 1997.

e

f

g

h

Hatse,I., (red.), (2003): Over vrijwilligerswerk in Vlaanderen, Brussel, Koning Bouwdewijnstichting, p157-159, p. 163-165.

Heelas, P. (1996). Introduction. Detraditionalization.Oxford:Blackwell.

Heinsus,J(2003).Basisboek managment vrijwilligers.Bussum:coutinho

Hersey,P.(1987), situationeel leiding geven. Utrecht/Antwerpen:Veen

Hustinx, L. (2003). Reflexive modernity an styles of volunteering: the case of the Flemisch Red Cross volunteers. Leuven: Faculteit sociale wetenschappen, departement sociologie.

i

j

k

l

Lis, C., (1968). Peiling naar het belang van de steun verleend voor door het Bureel van Weldadigheid.Antwerpen:Houtekiet.

m

Mills,M.,Davies, H.T.O. Macrae, W.A., Care of dying patients in hospital, Britisch medical Journal, 1994, vol.309,nr.3,pp.583-586.

n

o

Opsomer, E.G., (1953). De armoede en de burelen van weldadigheid. Gent: Snoeck.

p

q

r

s

Saunders C. Foreword in: Doyle, D., Hanks,G.W., MacDonals,M., Oxford Textbook of palliative Medicine, Oxford University Press, Oxford, 1993.

t

u

v

Vananderoye,P(2001).vrijwilligerswerk organiseren, een eigen vrijwilligersbeleid, de zin vaneenvrijwilligersbeleid-desamenleving. Drukkerij Leen,Hasselt.

Van Leeuwen, M.H.D., (1994). Pre-industriële armenzorg in Europa. Hilversum: Uitgeverij Hilversum.

Verstraete, C., Motiveren, Rode Kruis-Vlaanderen, Brussel: Rode Kruis-Vlaanderen, 1995.

w

Wijnen,G;M.Weggeman en R.Kor(1993), verbeteren en vernieuwen van organistaties. Essentiele managementtakken.Deventer: Kluwen bedrijfswetenschappen

q

y

z