Basisorganisatie: De Kloef

Stukje geschiedenis
De Kloef bestaat al een heel eind. Het begon allemaal in het jaar 1974.
De Zonnegroep, een groepje mensen dat zich inzette voor mensen met een handicap uit Tielt en omgeving, opende een ontmoetingsruimte waar jongeren met een handicap terecht konden in de vrije tijd voor ontmoeting en activiteiten.

De groep groeide en begin jaren tachtig werd er een tweede Kloef-ruimte ('Kloef 2') opgericht, dichter bij het centrum. Kloef 2 was gelegen in de Bruggestraat in Tielt waar ook op vandaag de werking van De Kloef ondergebracht is.

Vanuit De Kloef, groeide Den Engel: een nieuw, gelijkaardig initiatief in Roeselare. Ook daar was er nood aan een ontmoetingsruimte voor mensen die zich in het reguliere vrijetijdscircuit niet thuis voelen. Uit de werking van Den Engel ontstond in 2001 De Vrijetijdswinkel.

In 2001 veranderde de vzw van naam. We spraken niet langer van vzw 't Kloefke, maar van vzw VOC (Vrijetijdsondersteuningscentrum) Opstap. Samen bieden deze initiatieven ondersteuning in de vrije tijd aan mensen met een beperking.

Wat is De Koef?
- Een gezellige plaats waar jongeren en jongvolwassenen, die in het reguliere vrijetijdscircuit moeilijker hun draai vinden, terecht kunnen.
- Een veilige plaats waar ze zichzelf kunnen zijn en niet beoordeeld worden.
- Een experimenteerruimte waar ze nieuwe zaken kunnen leren kennen en hun grenzen kunnen verleggen.

ServeInline.jpg